Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Mike Matas: A next-generation digital book
Mike Matas: Sách điện tử thế hệ tiếp theo

18167
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Liza Donnelly: Drawing on humor for change
Vận dụng sự hài hước để thay đổi

10502
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] William Kamkwamba: How I built a windmill
[TED] Tôi Đã Sử Dụng Gió Như Thế Nào

11260
Hot Tập2
Đã thành thạo 0

BBC Frozen Planet
Hành trình băng giá

27805
Hot Tập6
Đã thành thạo 0

BBC Planet Dinosaur - Season 1
Thời Đại Khủng Long 1

40414
Hot Tập4
Đã thành thạo 0

BBC Life Story
Câu Chuyện Cuộc Sống

31908
Hot Tập43
Đã thành thạo 0

James - Engvid.com ( Chưa có bản dịch )
Bài giảng của giáo viên James - Engvid.com

116963
Hot Tập42
Đã thành thạo 0

Ronnie - Engvid.com ( Chưa có bản dịch )
Bài giảng của giáo viên Ronnie - Engvid.com

107721
Hot
Đã thành thạo 0

Europa Report
Bản Báo Cáo Europa

21556
Hot Tập9
Đã thành thạo 0

BBC Documentary Planet Earth
BBC Tư liệu về Trái Đất

40521
Hot Tập3
Đã thành thạo 0

WHEN WE LEFT EARTH
Khi Chúng Ta Rời Trái Đất

23304
Hot
Đã thành thạo 0

BBC The Birth of Israel
BBC The Birth of Israel (2008)

19362
Hot Tập9
Đã thành thạo 0

100 Greatest Discoveries
100 Khám Phá Vĩ Đại

47495
Hot
Đã thành thạo 0

YOUR BODY IS MY CANVAS
Your body is my canvas

8667
Hot
Đã thành thạo 0

WHY WE LOVE , WHY WE CHEAT
Why we love, why we cheat

9778
Hot
Đã thành thạo 0

WHY WE HAVE TOO FEW WOMEN LEADERS
Why we have too few women leaders

10896
Hot Tập2
Đã thành thạo 0

WHY GOOGLE GLASS ?
Why Google Glass?

15462
Hot
Đã thành thạo 0

WHY DO WE SLEEP ?
Why do we sleep ?

17529
Hot
Đã thành thạo 0

THE KEY TO SUCCESS ? GRIT
The key to success? Grit

15803
Hot
Đã thành thạo 0

THE ART OF MISDIRECTION
The art of misdirection

15708
Hot
Đã thành thạo 0

MY ESCAPE FROM NORTH KOREA
My escape from North Korea

17582
Hot
Đã thành thạo 0

MEET THE SIXTHSENSE INTERACTION
Meet the SixthSense interaction

11518
Hot
Đã thành thạo 0

IF I SHOULD HAVE A DAUGHTER
If I should have a daughter

15222
Hot
Đã thành thạo 0

HOW TO MAKE STRESS YOUR FRIEND
How to make stress your friend

12266
Hot
Đã thành thạo 0

FLY WITH THE JETMAN
Fly with the Jetman

8722

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng