Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Mike Matas: A next-generation digital book
Mike Matas: Sách điện tử thế hệ tiếp theo

20443
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Liza Donnelly: Drawing on humor for change
Vận dụng sự hài hước để thay đổi

13285
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] William Kamkwamba: How I built a windmill
[TED] Tôi Đã Sử Dụng Gió Như Thế Nào

13522
Hot Tập2
Đã thành thạo 0

BBC Frozen Planet
Hành trình băng giá

42599
Hot Tập6
Đã thành thạo 0

BBC Planet Dinosaur - Season 1
Thời Đại Khủng Long 1

71989
Hot Tập4
Đã thành thạo 0

BBC Life Story
Câu Chuyện Cuộc Sống

53476
Hot Tập43
Đã thành thạo 0

James - Engvid.com ( Chưa có bản dịch )
Bài giảng của giáo viên James - Engvid.com

182993
Hot Tập42
Đã thành thạo 0

Ronnie - Engvid.com ( Chưa có bản dịch )
Bài giảng của giáo viên Ronnie - Engvid.com

170758
Hot
Đã thành thạo 0

Europa Report
Bản Báo Cáo Europa

24765
Hot Tập9
Đã thành thạo 0

BBC Documentary Planet Earth
BBC Tư liệu về Trái Đất

63323
Hot Tập3
Đã thành thạo 0

WHEN WE LEFT EARTH
Khi Chúng Ta Rời Trái Đất

31033
Hot
Đã thành thạo 0

BBC The Birth of Israel
BBC The Birth of Israel (2008)

30236
Hot Tập9
Đã thành thạo 0

100 Greatest Discoveries
100 Khám Phá Vĩ Đại

70993
Hot
Đã thành thạo 0

YOUR BODY IS MY CANVAS
Your body is my canvas

11465
Hot
Đã thành thạo 0

WHY WE LOVE , WHY WE CHEAT
Why we love, why we cheat

13853
Hot
Đã thành thạo 0

WHY WE HAVE TOO FEW WOMEN LEADERS
Why we have too few women leaders

13755
Hot Tập2
Đã thành thạo 0

WHY GOOGLE GLASS ?
Why Google Glass?

19862
Hot
Đã thành thạo 0

WHY DO WE SLEEP ?
Why do we sleep ?

20199
Hot
Đã thành thạo 0

THE KEY TO SUCCESS ? GRIT
The key to success? Grit

21089
Hot
Đã thành thạo 0

THE ART OF MISDIRECTION
The art of misdirection

18378
Hot
Đã thành thạo 0

MY ESCAPE FROM NORTH KOREA
My escape from North Korea

21381
Hot
Đã thành thạo 0

MEET THE SIXTHSENSE INTERACTION
Meet the SixthSense interaction

14508
Hot
Đã thành thạo 0

IF I SHOULD HAVE A DAUGHTER
If I should have a daughter

18283
Hot
Đã thành thạo 0

HOW TO MAKE STRESS YOUR FRIEND
How to make stress your friend

17243
Hot
Đã thành thạo 0

FLY WITH THE JETMAN
Fly with the Jetman

12123

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng