Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Mike Matas: A next-generation digital book
Mike Matas: Sách điện tử thế hệ tiếp theo

19684
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Liza Donnelly: Drawing on humor for change
Vận dụng sự hài hước để thay đổi

12672
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] William Kamkwamba: How I built a windmill
[TED] Tôi Đã Sử Dụng Gió Như Thế Nào

13025
Hot Tập2
Đã thành thạo 0

BBC Frozen Planet
Hành trình băng giá

39803
Hot Tập6
Đã thành thạo 0

BBC Planet Dinosaur - Season 1
Thời Đại Khủng Long 1

64704
Hot Tập4
Đã thành thạo 0

BBC Life Story
Câu Chuyện Cuộc Sống

48476
Hot Tập43
Đã thành thạo 0

James - Engvid.com ( Chưa có bản dịch )
Bài giảng của giáo viên James - Engvid.com

165539
Hot Tập42
Đã thành thạo 0

Ronnie - Engvid.com ( Chưa có bản dịch )
Bài giảng của giáo viên Ronnie - Engvid.com

153607
Hot
Đã thành thạo 0

Europa Report
Bản Báo Cáo Europa

24061
Hot Tập9
Đã thành thạo 0

BBC Documentary Planet Earth
BBC Tư liệu về Trái Đất

57935
Hot Tập3
Đã thành thạo 0

WHEN WE LEFT EARTH
Khi Chúng Ta Rời Trái Đất

29427
Hot
Đã thành thạo 0

BBC The Birth of Israel
BBC The Birth of Israel (2008)

29235
Hot Tập9
Đã thành thạo 0

100 Greatest Discoveries
100 Khám Phá Vĩ Đại

65445
Hot
Đã thành thạo 0

YOUR BODY IS MY CANVAS
Your body is my canvas

10853
Hot
Đã thành thạo 0

WHY WE LOVE , WHY WE CHEAT
Why we love, why we cheat

13097
Hot
Đã thành thạo 0

WHY WE HAVE TOO FEW WOMEN LEADERS
Why we have too few women leaders

13091
Hot Tập2
Đã thành thạo 0

WHY GOOGLE GLASS ?
Why Google Glass?

18856
Hot
Đã thành thạo 0

WHY DO WE SLEEP ?
Why do we sleep ?

19645
Hot
Đã thành thạo 0

THE KEY TO SUCCESS ? GRIT
The key to success? Grit

19435
Hot
Đã thành thạo 0

THE ART OF MISDIRECTION
The art of misdirection

17790
Hot
Đã thành thạo 0

MY ESCAPE FROM NORTH KOREA
My escape from North Korea

20589
Hot
Đã thành thạo 0

MEET THE SIXTHSENSE INTERACTION
Meet the SixthSense interaction

13783
Hot
Đã thành thạo 0

IF I SHOULD HAVE A DAUGHTER
If I should have a daughter

17559
Hot
Đã thành thạo 0

HOW TO MAKE STRESS YOUR FRIEND
How to make stress your friend

16289
Hot
Đã thành thạo 0

FLY WITH THE JETMAN
Fly with the Jetman

11436

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng