Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Mike Matas: A next-generation digital book
Mike Matas: Sách điện tử thế hệ tiếp theo

18930
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Liza Donnelly: Drawing on humor for change
Vận dụng sự hài hước để thay đổi

11675
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] William Kamkwamba: How I built a windmill
[TED] Tôi Đã Sử Dụng Gió Như Thế Nào

12131
Hot Tập2
Đã thành thạo 0

BBC Frozen Planet
Hành trình băng giá

34633
Hot Tập6
Đã thành thạo 0

BBC Planet Dinosaur - Season 1
Thời Đại Khủng Long 1

54185
Hot Tập4
Đã thành thạo 0

BBC Life Story
Câu Chuyện Cuộc Sống

40092
Hot Tập43
Đã thành thạo 0

James - Engvid.com ( Chưa có bản dịch )
Bài giảng của giáo viên James - Engvid.com

138214
Hot Tập42
Đã thành thạo 0

Ronnie - Engvid.com ( Chưa có bản dịch )
Bài giảng của giáo viên Ronnie - Engvid.com

128665
Hot
Đã thành thạo 0

Europa Report
Bản Báo Cáo Europa

22805
Hot Tập9
Đã thành thạo 0

BBC Documentary Planet Earth
BBC Tư liệu về Trái Đất

49722
Hot Tập3
Đã thành thạo 0

WHEN WE LEFT EARTH
Khi Chúng Ta Rời Trái Đất

26414
Hot
Đã thành thạo 0

BBC The Birth of Israel
BBC The Birth of Israel (2008)

27568
Hot Tập9
Đã thành thạo 0

100 Greatest Discoveries
100 Khám Phá Vĩ Đại

57311
Hot
Đã thành thạo 0

YOUR BODY IS MY CANVAS
Your body is my canvas

10018
Hot
Đã thành thạo 0

WHY WE LOVE , WHY WE CHEAT
Why we love, why we cheat

11612
Hot
Đã thành thạo 0

WHY WE HAVE TOO FEW WOMEN LEADERS
Why we have too few women leaders

12145
Hot Tập2
Đã thành thạo 0

WHY GOOGLE GLASS ?
Why Google Glass?

17205
Hot
Đã thành thạo 0

WHY DO WE SLEEP ?
Why do we sleep ?

18722
Hot
Đã thành thạo 0

THE KEY TO SUCCESS ? GRIT
The key to success? Grit

17371
Hot
Đã thành thạo 0

THE ART OF MISDIRECTION
The art of misdirection

16778
Hot
Đã thành thạo 0

MY ESCAPE FROM NORTH KOREA
My escape from North Korea

19245
Hot
Đã thành thạo 0

MEET THE SIXTHSENSE INTERACTION
Meet the SixthSense interaction

12567
Hot
Đã thành thạo 0

IF I SHOULD HAVE A DAUGHTER
If I should have a daughter

16307
Hot
Đã thành thạo 0

HOW TO MAKE STRESS YOUR FRIEND
How to make stress your friend

14222
Hot
Đã thành thạo 0

FLY WITH THE JETMAN
Fly with the Jetman

10151

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng