Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Sheryl Sandberg: Why we have too few women leaders
Tại sao chúng ta có quá ít phụ nữ lãnh đạo

20548
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Tony Porter: A call to men
Lời kêu gọi cánh đàn ông

18682
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Ahn Trio: A modern take on piano, violin, cello
Một cái nhìn hiện đại về piano, violin và cello

15417
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Eben Bayer: Are mushrooms the new plastic?
Liệu nấm có phải là loại chất dẻo mới

21625
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Jody Williams: A realistic vision for world peace
Cái nhìn thực tế về hòa bình thế giới

25584
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Geert Chatrou: A whistleblower you haven't heard
Một người huýt sáo bạn chưa từng biết đến

18430
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Bill Gates: How state budgets are breaking US schools
Ảnh hưởng của ngân sách nhà nước đối với các

15860
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Elizabeth Lindsey: Curating humanity's heritage
Quản lý thu nhập di sản nhân loại

12411
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Dave Meslin: The antidote to apathy
Liều thuốc cho tính lãnh đạm

13942
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Camille Seaman: Haunting photos of polar ice
Các bức ảnh băng địa cực kỳ thú

15325
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization
Marcin Jakubowski: Các bản vẽ kỹ thuật mở cho văn minh

17220
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Anil Ananthaswamy: What it takes to do extreme astrophysics
Anil Ananthaswamy: Cần những gì để làm vật lý thiên thể

12730
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Angela Belcher: Using nature to grow batteries
Angela Belcher: Sử dụng tự nhiên để trồng pin

20801
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Marco Tempest: The magic of truth and lies
Marco Tempest: Ảo thuật, sự thật và dối lừa

14170
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Suzanne Lee: Grow your own clothes
Suzanne Lee: Nuôi trồng trang phục

12730
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Patricia Kuhl: The linguistic genius of babies
Patricia Kuhl: Thiên tài ngôn ngữ ở trẻ em

21559
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Ron Gutman: The hidden power of smiling
Ron Gutman: Sức mạnh tiềm ẩn của nụ cười

24188
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Joshua Walters: On being just crazy enough
Joshua Walters: Hãy điên cho vừa đủ

10948
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Chade-Meng Tan: Everyday compassion at Google
Chade-Meng Tan: Lòng từ bi hằng ngày ở Google

13267
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Elizabeth Lesser: Take "the Other" to lunch
Elizabeth Lesser: Mời người khác ăn trưa

20903
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Robert Hammond: Building a park in the sky
Xây dựng công viên trên không

16089
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Matt Cutts: Try something new for 30 days
Thử làm một điều mới trong 30 ngày

26135
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Patricia Ryan : Don't Insist on English !
Đừng khăng khăng đòi tiếng Anh

29900
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] AnnMarie Thomas: Hands-on science with squishy circuits
Khoa học thực hành với mạch điện mềm

12928
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Michael Pawlyn: Using nature's genius in architecture
Ứng dụng tài năng của thiên nhiên vào kiến trúc

20291

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng