Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Sheryl Sandberg: Why we have too few women leaders
Tại sao chúng ta có quá ít phụ nữ lãnh đạo

16532
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Tony Porter: A call to men
Lời kêu gọi cánh đàn ông

14940
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Ahn Trio: A modern take on piano, violin, cello
Một cái nhìn hiện đại về piano, violin và cello

11465
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Eben Bayer: Are mushrooms the new plastic?
Liệu nấm có phải là loại chất dẻo mới

17959
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Jody Williams: A realistic vision for world peace
Cái nhìn thực tế về hòa bình thế giới

22358
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Geert Chatrou: A whistleblower you haven't heard
Một người huýt sáo bạn chưa từng biết đến

14762
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Bill Gates: How state budgets are breaking US schools
Ảnh hưởng của ngân sách nhà nước đối với các

12528
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Elizabeth Lindsey: Curating humanity's heritage
Quản lý thu nhập di sản nhân loại

9497
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Dave Meslin: The antidote to apathy
Liều thuốc cho tính lãnh đạm

10806
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Camille Seaman: Haunting photos of polar ice
Các bức ảnh băng địa cực kỳ thú

12612
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization
Marcin Jakubowski: Các bản vẽ kỹ thuật mở cho văn minh

14448
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Anil Ananthaswamy: What it takes to do extreme astrophysics
Anil Ananthaswamy: Cần những gì để làm vật lý thiên thể

9782
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Angela Belcher: Using nature to grow batteries
Angela Belcher: Sử dụng tự nhiên để trồng pin

17765
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Marco Tempest: The magic of truth and lies
Marco Tempest: Ảo thuật, sự thật và dối lừa

10898
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Suzanne Lee: Grow your own clothes
Suzanne Lee: Nuôi trồng trang phục

10187
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Patricia Kuhl: The linguistic genius of babies
Patricia Kuhl: Thiên tài ngôn ngữ ở trẻ em

16827
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Ron Gutman: The hidden power of smiling
Ron Gutman: Sức mạnh tiềm ẩn của nụ cười

20418
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Joshua Walters: On being just crazy enough
Joshua Walters: Hãy điên cho vừa đủ

7854
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Chade-Meng Tan: Everyday compassion at Google
Chade-Meng Tan: Lòng từ bi hằng ngày ở Google

9899
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Elizabeth Lesser: Take "the Other" to lunch
Elizabeth Lesser: Mời người khác ăn trưa

18278
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Robert Hammond: Building a park in the sky
Xây dựng công viên trên không

12261
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Matt Cutts: Try something new for 30 days
Thử làm một điều mới trong 30 ngày

20094
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Patricia Ryan : Don't Insist on English !
Đừng khăng khăng đòi tiếng Anh

24725
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] AnnMarie Thomas: Hands-on science with squishy circuits
Khoa học thực hành với mạch điện mềm

9582
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Michael Pawlyn: Using nature's genius in architecture
Ứng dụng tài năng của thiên nhiên vào kiến trúc

17472

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng