Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Sheryl Sandberg: Why we have too few women leaders
Tại sao chúng ta có quá ít phụ nữ lãnh đạo

15351
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Tony Porter: A call to men
Lời kêu gọi cánh đàn ông

14370
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Ahn Trio: A modern take on piano, violin, cello
Một cái nhìn hiện đại về piano, violin và cello

10919
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Eben Bayer: Are mushrooms the new plastic?
Liệu nấm có phải là loại chất dẻo mới

17462
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Jody Williams: A realistic vision for world peace
Cái nhìn thực tế về hòa bình thế giới

21933
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Geert Chatrou: A whistleblower you haven't heard
Một người huýt sáo bạn chưa từng biết đến

14371
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Bill Gates: How state budgets are breaking US schools
Ảnh hưởng của ngân sách nhà nước đối với các

12000
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Elizabeth Lindsey: Curating humanity's heritage
Quản lý thu nhập di sản nhân loại

8943
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Dave Meslin: The antidote to apathy
Liều thuốc cho tính lãnh đạm

10043
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Camille Seaman: Haunting photos of polar ice
Các bức ảnh băng địa cực kỳ thú

12088
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization
Marcin Jakubowski: Các bản vẽ kỹ thuật mở cho văn minh

13935
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Anil Ananthaswamy: What it takes to do extreme astrophysics
Anil Ananthaswamy: Cần những gì để làm vật lý thiên thể

9232
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Angela Belcher: Using nature to grow batteries
Angela Belcher: Sử dụng tự nhiên để trồng pin

17261
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Marco Tempest: The magic of truth and lies
Marco Tempest: Ảo thuật, sự thật và dối lừa

10197
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Suzanne Lee: Grow your own clothes
Suzanne Lee: Nuôi trồng trang phục

9988
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Patricia Kuhl: The linguistic genius of babies
Patricia Kuhl: Thiên tài ngôn ngữ ở trẻ em

15985
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Ron Gutman: The hidden power of smiling
Ron Gutman: Sức mạnh tiềm ẩn của nụ cười

19889
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Joshua Walters: On being just crazy enough
Joshua Walters: Hãy điên cho vừa đủ

7468
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Chade-Meng Tan: Everyday compassion at Google
Chade-Meng Tan: Lòng từ bi hằng ngày ở Google

9397
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Elizabeth Lesser: Take "the Other" to lunch
Elizabeth Lesser: Mời người khác ăn trưa

17850
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Robert Hammond: Building a park in the sky
Xây dựng công viên trên không

11720
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Matt Cutts: Try something new for 30 days
Thử làm một điều mới trong 30 ngày

18970
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Patricia Ryan : Don't Insist on English !
Đừng khăng khăng đòi tiếng Anh

23473
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] AnnMarie Thomas: Hands-on science with squishy circuits
Khoa học thực hành với mạch điện mềm

9000
Hot
Đã thành thạo 0

[TED] Michael Pawlyn: Using nature's genius in architecture
Ứng dụng tài năng của thiên nhiên vào kiến trúc

16738

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng