giây

Rule The World :


Giới thiệu :

Rule The World

Ca sĩ : Take That


Hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống


 • saved
 • and
 • sky
 • stars
 • you
 • youfor
 • for
 • the
 • comfort
 • by
 • can
 • me
 • sky
 • up
 • star
 • out
 • you
 • for
 • sky
 • rule
 • for
 • out
 • stay
 • the
 • by
 • your
 • light
 • on
 • up
 • stay
 • with
 • the
 • leave
 • stars
 • the
 • up
 • away
 • out
 • me
 • the
 • the
 • out


1. You light skies, up above me

2. A so bright, you blind me, yeah

3. Don't close eyes

4. Don't fade don't fade away-

Oh

5. Yeah you me we can ride on a star

6. If you stay me girl

7. We can rule world-

8. Yeah you and me we can up the sky

9. If you stay my side

10. We rule the world-

11. If walls break down, I will you

12. If angels cry, oh I'll be there you

13. You've my soul

14. Don't me now, don't leave me now

Oh

15. Yeah you and me we can ride a star

16. If you stay with girl

17. We can rule world

18. Yeah you and we can light up the sky

19. If you stay my side

20. We can rule world-

Ooooooooh

21. All the stars are coming tonight

22. They're lighting up sky tonight

23. For for you

24. All the stars are coming tonight

25. They're lighting the sky tonight

26. For you, you-

Ooooooooh

27. If you with me girl

28. We can rule world

29. Yeah you and me, we can light the sky

30. If you by my side

31. We can the world

32. All the are coming out tonight (oooooooh)

33. They're lighting up the tonight

34. For you, you-

35. All the are coming out tonight

36. They're lighting up the tonight

37. For you-

38. All the stars, are coming tonight

39. They're lighting the sky tonight

40. For for you-

41. All the stars, are coming tonight

42. They're lighting up the tonight

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng