giây

Rule The World :


Giới thiệu :

Rule The World

Ca sĩ : Take That


Hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống


 • you
 • up
 • my
 • coming
 • the
 • you
 • lighting
 • and
 • lighting
 • a
 • stay
 • the
 • the
 • for
 • the
 • me
 • can
 • away
 • you
 • you
 • can
 • the
 • rule
 • there
 • the
 • you
 • your
 • comfort
 • youfor
 • with
 • lighting
 • coming
 • the
 • light
 • me
 • stars
 • the
 • for
 • star
 • up
 • coming
 • for


1. You the skies, up above me

2. A so bright, you blind me, yeah

3. Don't close eyes

4. Don't fade don't fade away-

Oh

5. Yeah you and me we can ride on star

6. If you stay me girl

7. We can the world-

8. Yeah you and me we light up the sky

9. If you by my side

10. We can rule world-

11. If walls break down, I will you

12. If angels cry, oh I'll be for you

13. You've saved soul

14. Don't leave now, don't leave me now

Oh

15. Yeah and me we can ride on a star

16. If you stay with girl

17. We can rule world

18. Yeah you and me, we can light the sky

19. If stay by my side

20. We rule the world-

Ooooooooh

21. All the stars are out tonight

22. They're lighting the sky tonight

23. For for you

24. All the stars are out tonight

25. They're up the sky tonight

26. For you, you-

Ooooooooh

27. If stay with me girl

28. We can rule world

29. Yeah you me, we can light up the sky

30. If stay by my side

31. We can rule world

32. All the are coming out tonight (oooooooh)

33. They're lighting up sky tonight

34. For you, you-

35. All stars are coming out tonight

36. They're lighting up sky tonight

37. For you-

38. All the stars, are out tonight

39. They're up the sky tonight

40. For you, you-

41. All stars, are coming out tonight

42. They're up the sky tonight

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng