giây

Mercy :


Giới thiệu :

Mercy

Ca sĩ : Duffy


Hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống


 • you
 • me
 • said
 • do
 • begging
 • it
 • begging
 • wont
 • won't
 • release
 • you
 • need
 • better
 • release
 • me
 • you
 • said
 • to
 • me
 • you
 • you
 • don't
 • don't
 • for
 • you
 • yeah
 • release
 • what
 • you
 • under
 • begging
 • you
 • you
 • under
 • begging
 • it
 • love
 • got
 • playing
 • on
 • stay
 • you
 • don't
 • me
 • me
 • you
 • you
 • take


1. Yeah, yeah

2. I you

3. But I gotta true

4. My moral's got on my knees

5. I'm please

6. Stop games

7. I don't know this is

8. But you me good

9. Just like you knew would

10. I know what you do

11. But you do well

12. I'm your spell

13. You got me you for mercy

14. Why won't you me?

15. You got me you for mercy

16. Why won't you me?

17. I release me

18. Now think that I Will be something on the side

19. But you got understand

20. That I a man

21. Who can my hand, yes I do

22. I know what this is

23. But got me good

24. Just like you knew would

25. I know what you do

26. But you it well

27. I'm your spell

28. You got begging you for mercy

29. Why won't release me?

30. You got begging you for mercy

31. Why won't release me?

32. I said you release me

33. I'm begging for mercy

34. Just why won't you me?

35. I'm begging you mercy

36. You got begging

Mercy

37. Why won't release me?

38. I'm begging for mercy

39. Why you release me?

40. You got me you for mercy

41. I'm begging for mercy

42. Why you release me?

43. Break down

44. Begging for mercy

45. You got begging

46. Down my knees

47. I mercy , You got me begging

48. Begging for mercy

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng