giây

Mercy :


Giới thiệu :

Mercy

Ca sĩ : Duffy


Hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống


 • wont
 • it
 • to
 • you
 • think
 • it
 • know
 • yeah
 • got
 • you
 • know
 • me
 • you
 • you
 • won't
 • me
 • begging
 • said
 • me
 • for
 • release
 • you
 • for
 • know
 • like
 • under
 • you
 • gotta
 • won't
 • got
 • you
 • for
 • hand
 • it
 • you
 • got
 • under
 • love
 • you
 • my
 • you
 • got
 • you
 • got
 • know
 • playing
 • for
 • a


1. Yeah, yeah

2. I you

3. But I stay true

4. My moral's me on my knees

5. I'm please

6. Stop games

7. I don't what this is

8. But got me good

9. Just like you knew would

10. I don't what you do

11. But you do well

12. I'm your spell

13. You got me begging you mercy

14. Why won't release me?

15. You me begging you for mercy

16. Why won't release me?

17. I said me

18. Now you that I Will be something on the side

19. But you got understand

20. That I need man

21. Who can take my yes I do

22. I don't what this is

23. But got me good

24. Just you knew you would

25. I don't what you do

26. But you do well

27. I'm your spell

28. You got begging you for mercy

29. Why you release me?

30. You me begging you for mercy

31. Why won't release me?

32. I you better release me

33. I'm begging for mercy

34. Just why won't release me?

35. I'm begging you mercy

36. You me begging

Mercy

37. Why you release me?

38. I'm begging for mercy

39. Why you release me?

40. You got begging you for mercy

41. I'm begging for mercy

42. Why won't release me?

43. Break down

44. Begging you mercy

45. You me begging

46. Down on knees

47. I said mercy , You got begging

48. Begging you mercy

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng