giây

Hello :


Giới thiệu :

"Siêu phẩm" Hello của họa mi Anh quốc - Adele vừa được team sub lại. Mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc tuyệt vời đã chạm đến trái tim nhiều người này.
Và đừng quên học các cụm từ mới có trong bài hát:
1. Go over (phr V): đi qua, vượt qua; kiểm tra, xem xét; ôn lại, xem lại ...
VD: Go over your work before you hand it in!
Kiểm tra lại bài của mình trước khi nộp!
2. Tear sb/sth apart (phr V): làm tổn thương, phá hủy ...
VD: We tore the other team apart in the second half
Chúng tôi hủy diệt đội bên kia trong hiệp sau.
3. Run out of: Hết, cạn kiệt cái gì
VD: We are running out of natural resources
Chúng ta đang dần cạn kệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên

Ca sĩ :


Hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống


 • to
 • you're
 • from
 • tell
 • go
 • that
 • breaking
 • everything
 • say
 • from
 • you
 • called
 • free
 • ooooohh
 • be
 • call
 • clearly
 • a
 • hope
 • tell
 • hear
 • that
 • out
 • when
 • least
 • after
 • sorry
 • thousand
 • ooooohh
 • it
 • tell
 • us
 • me
 • to
 • no
 • be
 • of
 • be
 • from
 • such
 • don't
 • I'm
 • before
 • from
 • ooooohh
 • we
 • you
 • you
 • that
 • I
 • breaking
 • when
 • your
 • don't
 • we
 • it
 • the
 • are
 • ooooohh
 • tear
 • from
 • a


Hello

1. It's

2. I was wondering if all these years you'd like to meet

3. To over

Everything

4. They say that time's supposed heal ya

5. But ain't done much healing

Hello

6. Can you me ?

7. I'm in California dreaming about who used to be

8. When were younger

9. And

10. I've forgotten how it felt the world fell at our feet

11. There's a difference

12. Between

13. And million miles

14. Hello the other side

15. I must've called thousand times

16. To you I'm sorry

17. For everything I've done

18. But when I you never

19. Seem to home

20. Hello the outside

21. At least I can say I've tried

22. To you I'm sorry

23. For your heart

24. But don't matter

25. It doesn't tear you apart

AnymoreHello

26. How you?

27. It's so typical of me talk about myself

28. I'm

29. I

30. That well

31. Did you ever make out of that town where nothing ever happened?

32. It's secret

33. That the both us

34. Are running of time

35. So hello the other side

36. I must've called a times

37. To tell I'm sorry

38. For everything I've done

39. But I call, you never

40. Seem to home

41. Hello from outside

42. At I can say that I've tried

43. To you I'm sorry

44. For your heart

45. But it matter

46. It clearly doesn't you apart

47. Anymore,

48. Anymore,

49. Anymore,

Anymore

50. Anymore,

51. Hello the other side

52. I must've a thousand times

53. To tell I'm sorry

54. For that I've done

55. But I call, you never

56. Seem to home

57. Hello the outside

58. At least I can that I've tried

59. To tell you sorry

60. For breaking heart

61. But it matter

62. It clearly doesn't tear apart

Anymore

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng