giây

Hello :


Giới thiệu :

"Siêu phẩm" Hello của họa mi Anh quốc - Adele vừa được team sub lại. Mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc tuyệt vời đã chạm đến trái tim nhiều người này.
Và đừng quên học các cụm từ mới có trong bài hát:
1. Go over (phr V): đi qua, vượt qua; kiểm tra, xem xét; ôn lại, xem lại ...
VD: Go over your work before you hand it in!
Kiểm tra lại bài của mình trước khi nộp!
2. Tear sb/sth apart (phr V): làm tổn thương, phá hủy ...
VD: We tore the other team apart in the second half
Chúng tôi hủy diệt đội bên kia trong hiệp sau.
3. Run out of: Hết, cạn kiệt cái gì
VD: We are running out of natural resources
Chúng ta đang dần cạn kệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên

Ca sĩ :


Hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống


 • call
 • the
 • a
 • you
 • it
 • doesn't
 • other
 • ooooohh
 • million
 • hope
 • tear
 • thousand
 • ooooohh
 • I'm
 • I
 • that
 • out
 • you
 • from
 • you're
 • breaking
 • I'm
 • can
 • free
 • I
 • from
 • ooooohh
 • that
 • both
 • ever
 • it
 • our
 • me
 • breaking
 • tell
 • don't
 • sorry
 • to
 • I've
 • you
 • a
 • you
 • ooooohh
 • are
 • tell
 • I've
 • from
 • about
 • us
 • we
 • I'm
 • no
 • hello
 • breaking
 • say
 • to
 • after
 • go
 • about
 • a
 • to
 • much


Hello

1. It's

2. I was wondering if all these years you'd like to meet

3. To over

Everything

4. They that time's supposed to heal ya

5. But I ain't done healing

Hello

6. Can hear me ?

7. I'm in California dreaming who we used to be

8. When were younger

9. And

10. I've forgotten how it felt before the world fell at feet

11. There's such difference

12. Between

13. And a miles

14. Hello the other side

15. I must've called thousand times

16. To you I'm sorry

17. For everything I've done

18. But when I call, never

19. Seem be home

20. Hello the outside

21. At least can say that I've tried

22. To you I'm sorry

23. For your heart

24. But it matter

25. It clearly doesn't tear apart

AnymoreHello

26. How you?

27. It's so typical of me to talk myself

28. I'm

29. I

30. That well

31. Did you ever make it out of that town where nothing happened?

32. It's secret

33. That the of us

34. Are running of time

35. So from the other side

36. I must've called thousand times

37. To tell you sorry

38. For everything that done

39. But when I you never

40. Seem be home

41. Hello the outside

42. At least I say that I've tried

43. To tell you sorry

44. For your heart

45. But don't matter

46. It clearly tear you apart

47. Anymore,

48. Anymore,

49. Anymore,

Anymore

50. Anymore,

51. Hello from the side

52. I must've called a times

53. To tell you sorry

54. For everything that done

55. But when call, you never

56. Seem be home

57. Hello from outside

58. At least I can say I've tried

59. To tell I'm sorry

60. For your heart

61. But don't matter

62. It clearly doesn't you apart

Anymore

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng