giây

Chandelier :


Giới thiệu :

Chandelier

Ca sĩ : Sia


Sia Kate Isobelle Furler (sinh ngày 18 tháng 12 năm 1975), còn được gọi đơn giản là Sia, là một ca sĩ nhạc Pop, Soul, Jazz của Úc và nhạc sĩ.
Tại ARIA Music Awards 2009, cô đã đoạt giải thưởng Best Music DVD và một số đề cử cho giải Nghệ sĩ đột phá Album. Sia nhận được ...+

Sia Kate Isobelle Furler (sinh ngày 18 tháng 12 năm 1975), còn được gọi đơn giản là Sia, là một ca sĩ nhạc Pop, Soul, Jazz của Úc và nhạc sĩ.
Tại ARIA Music Awards 2009, cô đã đoạt giải thưởng Best Music DVD và một số đề cử cho giải Nghệ sĩ đột phá Album. Sia nhận được sáu đề cử tại giải thưởng âm nhạc 2010 ARIA bao gồm Album của năm (đối với We Are Born), Best Female Artist, đĩa đơn của năm (đối với Clap Your Hands) và Best Independent Release.
Các album Sia đã phát hành:
1997: Onlysee
2001: Healing Is Difficult
2004: Colour The Small One
2007: Lady Croissant
2008: Some People Have Real Problems
2010: We Are Born -

Hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống


 • from
 • for
 • a
 • holding
 • gonna
 • the
 • just
 • for
 • on
 • em
 • for
 • comes
 • the
 • out
 • on
 • holding
 • they're
 • feel
 • they
 • for
 • tomorrow
 • drink
 • tears
 • for
 • for
 • is
 • time
 • me
 • until
 • holding
 • from
 • on
 • it
 • it
 • gonna
 • drink
 • lose
 • girls
 • like
 • full
 • open
 • my
 • on
 • run
 • the
 • down
 • push
 • until
 • look
 • my


1. Party don't get hurt

2. Can't anything, when will I learn

3. I it down, push it down

4. I'm the one "for a good call"

5. Phone's blowin' up, ringin' my doorbell

6. I feel love, feel the love

7. 1,2,31,2,3

8. Throw em back, till I count

9. I'm gonna swing from chandelier

10. I'm live like tomorrow doesn't exist

11. Like doesn't exist

12. I'm gonna fly a bird through the night,

13. feel my as they dry

14. I'm swing from the chandelier

15. And I'm on for dear life,

16. won't look down won't open eyes

17. Keep my glass until morning light,

18. 'cause I'm just on for tonight

19. Help I'm holding on for dear life,

20. won't down won't open my eyes

21. Keep my glass full morning light,

22. 'cause I'm just holding on tonight

23. On tonight

24. Sun up, I'm a mess

25. Gotta get now,

26. gotta from this

27. Here comes shame,

28. here the shame

29. 1,2,31,2,3

30. Throw back till I lose count

31. I'm gonna swing the chandelier

32. I'm gonna live like doesn't exist

33. Like doesn't exist

34. I'm gonna fly like bird through the night,

35. feel my tears as dry

36. I'm gonna swing the chandelier

37. And I'm holding on dear life,

38. won't look down won't my eyes

39. Keep my glass full morning light,

40. 'cause I'm just on for tonight

41. Help me, I'm holding for dear life,

42. won't look won't open my eyes

43. Keep glass full until morning light,

44. 'cause I'm just holding for tonight

45. On tonight

46. 'Cause I'm just holding for tonight

47. Oh I'm just holding for tonight

48. On tonight

49. 'Cause I'm just holding on tonight

50. Oh I'm holding on for tonight

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng