giây

Chandelier :


Giới thiệu :

Chandelier

Ca sĩ : Sia


Sia Kate Isobelle Furler (sinh ngày 18 tháng 12 năm 1975), còn được gọi đơn giản là Sia, là một ca sĩ nhạc Pop, Soul, Jazz của Úc và nhạc sĩ.
Tại ARIA Music Awards 2009, cô đã đoạt giải thưởng Best Music DVD và một số đề cử cho giải Nghệ sĩ đột phá Album. Sia nhận được ...+

Sia Kate Isobelle Furler (sinh ngày 18 tháng 12 năm 1975), còn được gọi đơn giản là Sia, là một ca sĩ nhạc Pop, Soul, Jazz của Úc và nhạc sĩ.
Tại ARIA Music Awards 2009, cô đã đoạt giải thưởng Best Music DVD và một số đề cử cho giải Nghệ sĩ đột phá Album. Sia nhận được sáu đề cử tại giải thưởng âm nhạc 2010 ARIA bao gồm Album của năm (đối với We Are Born), Best Female Artist, đĩa đơn của năm (đối với Clap Your Hands) và Best Independent Release.
Các album Sia đã phát hành:
1997: Onlysee
2001: Healing Is Difficult
2004: Colour The Small One
2007: Lady Croissant
2008: Some People Have Real Problems
2010: We Are Born -

Hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống


 • look
 • I'm
 • gonna
 • run
 • my
 • me
 • drink
 • I'm
 • feel
 • I'm
 • one
 • tears
 • glass
 • down
 • swing
 • holding
 • just
 • just
 • for
 • swing
 • get
 • they're
 • up
 • for
 • a
 • open
 • the
 • until
 • on
 • from
 • push
 • doesn't
 • I
 • tomorrow
 • doesn't
 • I
 • open
 • doesn't
 • through
 • for
 • the
 • for
 • they
 • drink
 • the
 • dear
 • get
 • for
 • morning
 • for


1. Party girls don't hurt

2. Can't anything, when will I learn

3. I push it down, it down

4. I'm the "for a good time call"

5. Phone's blowin' up, ringin' my doorbell

6. I feel the love, feel love

7. 1,2,31,2,3

8. Throw em back, till lose count

9. I'm gonna from the chandelier

10. I'm gonna live like tomorrow exist

11. Like it exist

12. I'm gonna fly like bird through the night,

13. feel my as they dry

14. I'm swing from the chandelier

15. And I'm on for dear life,

16. won't down won't open my eyes

17. Keep glass full until morning light,

18. 'cause I'm just holding on tonight

19. Help me, I'm holding on for life,

20. won't look down won't my eyes

21. Keep my full until morning light,

22. 'cause I'm holding on for tonight

23. On tonight

24. Sun is I'm a mess

25. Gotta out now,

26. gotta from this

27. Here comes shame,

28. here comes shame

29. 1,2,31,2,3

30. Throw em back till lose count

31. I'm gonna from the chandelier

32. I'm gonna live like doesn't exist

33. Like it exist

34. I'm gonna fly like a bird the night,

35. feel my tears as dry

36. I'm gonna swing the chandelier

37. And holding on for dear life,

38. won't look won't open my eyes

39. Keep my glass full morning light,

40. 'cause just holding on for tonight

41. Help I'm holding on for dear life,

42. won't look down won't my eyes

43. Keep my glass full until light,

44. 'cause just holding on for tonight

45. On tonight

46. 'Cause I'm just holding on tonight

47. Oh I'm holding on for tonight

48. On tonight

49. 'Cause I'm just holding for tonight

50. Oh I'm just holding on tonight

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng