giây

Carrie :


Giới thiệu :

Carrie

Ca sĩ : Europe


EUROPE (Tiền thân là FORCE)là một ban nhạc Hard Rock người Thụy Điển,thành lập năm 1979 lúc đầu là một ban Progressive Rock, sau đó họ đã thêm keyboard để dòng nhạc trở nên dễ nghe hơn. Europe là ban nhạc Thụy Điển thành công nhất từ trước đến nay, họ đã bán được hơn 15 triệu ...+

EUROPE (Tiền thân là FORCE)là một ban nhạc Hard Rock người Thụy Điển,thành lập năm 1979 lúc đầu là một ban Progressive Rock, sau đó họ đã thêm keyboard để dòng nhạc trở nên dễ nghe hơn. Europe là ban nhạc Thụy Điển thành công nhất từ trước đến nay, họ đã bán được hơn 15 triệu album trên toàn thế giới.

Thành viên hiện tại

Joey Tempest - hát chính, ghita đệm, ghita gỗ, keyboard (1979-1992, 2003-nay)
John Norum - ghita chính và ghita đệm, hát bè (1979-1986, 2003-nay
John Levén - ghita bass (1981-1992, 2003-nay)
Mic Michaeli - keyboard, hát bè, ghita đệm (1984-1992, 2003-nay)
Ian Haugland - trống, bộ gõ, hát bè (1984-1992, 2003-nay) -

Hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống


 • your
 • my
 • this
 • Carrie
 • no
 • they
 • see
 • -
 • could
 • be
 • our
 • my
 • ask
 • again
 • I've
 • in
 • time
 • it
 • change
 • our
 • of


1. Europe Carrie

2. When lights go down, I no reason

3. For you to cry. We've been through before

4. In every in every season,

5. God knows tried

6. So please don't for more.

7. Can't you see it in eyes

8. This might our last goodbye

9. Carrie, Carrie, things change my friend

10. Carrie, Carrie, maybe we'll meet somewhere again

11. I read mind, with no intentions

12. Of being unkind, I wish I explain

13. It all takes time, a whole lot patience

14. If it's a crime, how come I feel pain.

15. Can't you see it my eyes

16. This might be last goodbye

17. Carrie, Carrie, things they change friend

18. Carrie, maybe we'll meet again

19. Can't you see in my eyes

20. This might be last goodbye

21. Carrie, Carrie, things they my friend

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng