giây

Another Love :


Giới thiệu :

Another Love

Ca sĩ : Tom Odell


Tom Peter Odell (sinh ngày 24 tháng 11 năm 1990) là một ca sĩ-nhạc sĩ người Anh. Anh đã phát hành ra mắt mở rộng chơi, Songs from Another Love, trong năm 2012 và giành được Critics' Choice Award vào đầu năm 2013. Album phòng thu đầu tay của mình, Long Way Down, được ban hành ...+

Tom Peter Odell (sinh ngày 24 tháng 11 năm 1990) là một ca sĩ-nhạc sĩ người Anh. Anh đã phát hành ra mắt mở rộng chơi, Songs from Another Love, trong năm 2012 và giành được Critics' Choice Award vào đầu năm 2013. Album phòng thu đầu tay của mình, Long Way Down, được ban hành ngày 24 tháng sáu năm 2013. -

Hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống


 • tears
 • been
 • pretty
 • I
 • my
 • have
 • another
 • love
 • I
 • another
 • tears
 • a
 • have
 • another
 • love
 • another
 • love
 • used
 • that'd
 • tears
 • been
 • been
 • know
 • kiss
 • share
 • take
 • another
 • learn
 • sang
 • love
 • yeah
 • they
 • like
 • tears
 • tears
 • another


1. I want to you somewhere you know I care,

2. but it's so cold and I don't where.

3. I brought you daffodils in a string

4. but they won't flower they did last spring.

5. And I want to you, make you feel alright,

6. I'm just so tired to my nights

7. I want to cry and I want to love but all my have been used up.

8. On love, another love,

9. all tears have been used up,

10. on another another love,

11. all my have been used up,

12. on love another love,

13. all my tears have used up.

14. And if somebody hurts you I want to fight,

15. but my hands broken one too many times.

16. So use my voice, I'll be so fucking rude.

17. Words always win, but I know I'll lose.

18. And I'd sing a song, be just ours

19. But I 'em all to another heart

20. And want to cry I want to learn to love

21. But all my have been used up

22. On another another love,

23. all my tears been used up,

24. on another another love,

25. all my have been used up,

26. on another love, love,

27. all my tears been used up.

28. And I'd sing song, that'd be just ours

29. But I sang 'em all to heart

30. And I want to cry I want to to love

31. But all my have been used up.

32. On love, another love,

33. all my tears have used up,

34. on another another love,

35. all my tears have been up,

36. on love, another love,

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng