giây

A little love :


Giới thiệu :

A little love

Ca sĩ : Fiona Fung


Hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống


 • ...make
 • the
 • love
 • as
 • my
 • me
 • me
 • for
 • by
 • me
 • to
 • as
 • deep
 • is
 • make
 • me
 • as
 • litlle
 • as
 • love
 • to
 • me
 • me
 • love
 • I
 • give
 • kissing
 • me
 • kissing
 • you
 • always
 • with
 • the
 • me
 • lovelittle
 • love
 • want
 • ..make
 • kissing
 • me
 • joy
 • i
 • little
 • deep
 • huglittle
 • always
 • of
 • something.these


1. greatness you

2. smallest me

3. you show me what is as sea

4. a love,little kiss

5. a litlle gift

6. all little something.these are our memories

7. you ...make cry

8. make smile

9. make me feel that is true

10. you stand by my side

11. i don't want say goodbye

12. you.. me cry

13. make smile

14. make me feel the of love

15. oh you

16. thank for all the love you always give to me

17. oh i you..

18. greatness you

19. smallest me

20. you show me what is as sea

21. a little kiss

22. a hug,little gift

23. all of little are our memories

24. you me cry

25. make smile

26. make me feel that is true

27. you always stand by side

28. i don't want say goodbye

29. you ..make cry

30. make smile

31. make me feel joy of love

32. oh you

33. thank you all the love you always give to me

34. oh love you....

35. yes do..................

36. I do...............

37. make cry

38. make smile

39. make me feel that love true

40. you always stand my side

41. I don't to say goodbye

42. you me cry

43. make smile

44. make me feel joy of love

45. oh you

46. thank you for all the love you always to me

47. oh i you......

48. to be you.......

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng