giây

A little love :


Giới thiệu :

A little love

Ca sĩ : Fiona Fung


Hãy điền những từ còn thiếu vào chỗ trống


 • love
 • me
 • feel
 • ...make
 • little
 • the
 • love
 • stand
 • you
 • kissing
 • me
 • me
 • all
 • always
 • little
 • love
 • my
 • me
 • don't
 • i
 • ...make
 • me
 • kissing
 • for
 • always
 • kissing
 • me
 • huglittle
 • I
 • little
 • me
 • as
 • don't
 • of
 • me
 • say
 • show
 • as
 • with
 • feel
 • me
 • love
 • something.these
 • as
 • me
 • me
 • litlle
 • as


1. greatness you

2. smallest me

3. you show what is deep as sea

4. a love,little kiss

5. a litlle gift

6. all of something.these are our memories

7. you me cry

8. make smile

9. make me that love is true

10. you always stand by side

11. i don't want to goodbye

12. you.. make cry

13. make smile

14. make me feel the joy love

15. oh you

16. thank you all the love you always give to me

17. oh i you..

18. greatness you

19. smallest me

20. you me what is deep as sea

21. a love,little kiss

22. a hug,little gift

23. all of little are our memories

24. you me cry

25. make smile

26. make me feel that is true

27. you always by my side

28. i want to say goodbye

29. you ..make cry

30. make smile

31. make me the joy of love

32. oh you

33. thank you for the love you always give to me

34. oh i you....

35. yes do..................

36. I do...............

37. make cry

38. make smile

39. make me feel that is true

40. you stand by my side

41. I want to say goodbye

42. you ..make cry

43. make smile

44. make me feel joy of love

45. oh you

46. thank for all the love you always give to me

47. oh love you......

48. to be you.......

Hide

Quên mật khẩu? Nhấn vào đây

Hide

Error message here!

Error message here!

Quên mật khẩu? Nhập UserName của bạn vào ô dưới. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của bạn.

Error message here!

Trở lại đăng nhập

Đóng